Fotografie van Sofie

Capturing memories

Algemene Voorwaarden


 Laatst gewijzigd op 1 oktober 2021
 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever. Het ondertekenen van een overeenkomst impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 2. Foto’s gemaakt door Fotografie van Sofie kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en andere sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 3. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 4. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

De fotosessie

 1. Wanneer de opdrachtgever de fotograaf langer wil inhuren dan voorzien in de overeenkomst, dan is dit mogelijk mits een meerprijs van 75 euro per begonnen uur.
 2. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke, materiële schade of verlies van eigendommen van de opdrachtgever of elke andere persoon voor, tijdens of na een reportage of fotosessie.

Naverwerking

 1. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Er worden geen elementen toegevoegd of verwijderd. Deze worden afgeleverd in kleur en enkele in zwart-wit. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen niet verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
 2. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 3. De foto’s en de galerij met foto’s wordt pas bezorgd nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.
 4. De foto’s van een fotoreportage zijn binnen ongeveer 20 werkdagen na het plaatsvinden van de reportage klaar. Deze termijn is niet bindend en is afhankelijk van de drukte van de werkzaamheden van de fotograaf.
 5. De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. RAW bestanden worden nooit opgeleverd.
 6. Galerijen worden voorzien van een logo in het midden van de foto. Wanneer foto’s digitaal of als print worden aangekocht zullen deze zonder watermerk afgeleverd worden.
 7. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 8. Het fotografisch werk van Fotografie van Sofie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
 9. Fotografie van Sofie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 10. Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is, zal Fotografie van Sofie een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s. Dit geeft echter geen garantie dat Fotografie van Sofie deze foto’s kan aanleveren. Er is geen garantie tot eeuwige back-up.

Privacy

 1. De diensten die gebruikt worden om de communicatie en service zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn: Google (Gmail, Google forms), MailerLite, Calendly en Pic-time.
 2. Je gegevens worden verder niet verstrekt aan derden.
 3. De conversaties en bijhorende metadata worden voor altijd bewaard.
 4. Gegevens verzameld in MailerLite worden ook bewaard tot de moment dat u zichzelf uitschrijft.
 5. Fotografie van Sofie vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Daarom zijn er passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Op geen enkel moment worden uw gegevens verkocht aan andere partijen.
 6. Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Hiervoor kan je een verzoek indienen via het contactformulier op deze website. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht van alle persoonsgegevens die Fotografie van Sofie van je heeft. Indien blijkt dat de gegevens onjuist zijn, kan je verzoeken om deze gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je kan een gegeven toestemming op ieder moment intrekken.